PROJEKTY

Projekty w trakcie realizacji:

Bezpłatne kursy nauki języka angielskiego i obsługi komputera - więcej w aktualnościach.

Projekty zrealizowane:

I. FIO - Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zapraszamy do udziału w projekcie, który obejmie bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

W szkoleniu mogli uczestniczyć:
- osoby w wieku 18 – 65 lat
- zamieszkałe w pow. przemyskim
- członkowie OSP lub kandydaci na członków OSP lub i innych służb ratowniczych

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć


II. ASOS.
Zakończono realizację drugiej edycji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywna jesień życia - druga edycja".

Okres realizacji projektu od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

W projekcie mogły brać udział osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów. Projekt obejmował nieodpłatne szkolenia z zakresu:

• udzielania I pomocy,
• obsługi komputera i Internetu,
• warsztaty rozwijające zainteresowania artystyczno-teatralne.


III. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
* Tytuł projektu: „Będziemy działać skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.06.2013 r. do 31.08.2013 r.
* Tytuł projektu: „Droga do skuteczności”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2013 r. do 31.10.2013 r.
W ramach projektu przeszkolono członków OSP z terenu gminy Przemyśl.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych.
Poddziałnie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.
* Tytuł projektu: „Akademia potwierdzania kwalifikacji”.
W ramach projektu zorganizowano nieodpłatnie egzaminy na tytuł czeladnika lub mistrza.
dla osób pracujących i niepracujących zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego w kierunkach:
- budowlanym i instalacyjnym,
- gastronomicznym,
- metalowym,
- usługowym.
Okres realizacji projektu: I edycja od 01.01.2013 r. do 28.02.2014 r.; II edycja od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
* Tytuł projektu: „Dziś kwalifikacje – jutro praca”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Orły.
* Tytuł projektu: „Masz kwalifikacje – praca też będzie”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Żurawica.
* Tytuł projektu: „Jest możliwość podnieść kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Fredropol.
* Tytuł projektu: „Z kwalifikacjami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl.


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Tytuł projektu: „Pracuję i uzupełniam kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2009 r. do 31.12.2011 r.


Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Tytuł projektu: „Uzupełnienie kwalifikacji drogą do sukcesu”.
Okres realizacji projektu od 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Więcej wiedzy – lepsza efektywność”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Działamy skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.02.2011 r. do 30.04.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.3. Upowszechnienie Formalnego Kształcenia Ustawicznego.
* Tytuł projektu: „Rozwój i dostosowanie oferty edukacyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu do potrzeb lokalnego rynku pracy”.
Okres realizacji projektu od 01.11.2008 r. do 30.06.2009 r.


* Tytuł projektu: „Szansa dla dorosłych”.
Okres realizacji projektu od 02.11.2008 r. do 31.07.2010 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Warsztaty edukacji zawodowej”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2008 r. do 30.06.2008 r.IV. Europejski Fundusz Społeczny. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
1. Tytuł projektu: „Nowy zawód - szansa i wyzwanie dla rolników”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2006 r. do 30.09.2007 r.


2. Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Podkarpacia”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2006 r. do 30.09.2007 r.


3. Tytuł projektu: „Z umiejętnościami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.05.2005 r. do 31.05.2006 r.


V. Narodowy Bank Polski - Program Edukacji Ekonomicznej.
Tytuł projektu: „I Warsztaty Przedsiębiorczości”.
Okres realizacji projektu: I edycja od 27.08.2004 r. do 31.12.2004 r.; II edycja od 01.09.2005 r. - 31.05.2006 r.