Operator przecinarek do nawierzchni dróg. Rozpoczynamy 02.10.2017 r. ZAPRASZAMY !!!!

.

CEL SZKOLENIA:

- uzyskanie uprawnień "KSIĄŻKA i ŚWIADECTWO OPERATORA PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG"
Egzamin w ZDZ w Przemyślu przed komisją IMB i GS w Warszawie.
Miejsce szkolenia i egzaminowania: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu.