Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Termin rozpoczęcia: maj - czerwiec 2018r. ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na szkolenie uprawnienia elektroenergetyczne Gr I.Cel kursu: uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI lub DOZORU.