Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Rozpoczynamy 26 stycznia 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na szkolenie uprawnienia elektroenergetyczne Gr I.Cel kursu: uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI lub DOZORU.