KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy 12 stycznia 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych. Po zakończeniu szkolenia zapewniamy egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.