FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - od marca trwa nowy projekt

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Organizujemy od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
bezpłatne szkolenia w zakresie:

• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowanie zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyka prowadzenia szkolenia praktycznego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:
- osoby w wieku 18 – 65 lat
- zamieszkałe w pow. przemyskim
- członkowie OSP lub kandydaci na członków OSP lub i innych służb ratowniczych

Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i ćwiczeniach
# wyprawkę i książki dydaktyczne
# poczęstunek w każdym dniu zajęć

Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12 osobiście lub telefonicznie tel. 16 678-24-04, 508-562-334
w godz. od 8.00 do 15.00