DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Trwają zapisy - jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dofinansowania do kursu, skontaktuj się z nami!

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski.

Uczestnikiem projektu mogą być pracownicy (umowa o pracę, zlecenie) przedsiębiorstw, które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie przemyskim, który obejmuje powiaty: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

ZDZ w Przemyślu posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, zachęcamy do korzystania z kursów z dofinansowaniem.

Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł

W przypadku osób i usług priorytetowych poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.

Grupy osób i usług priorytetowych to m.in.:
a) usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji,
b) pracownicy powyżej 50 roku życia,
c) pracownicy z wykształceniem na poziomie szkoły zawodowej, technikum lub liceum,
d) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

każdy zainteresowany swoim rozwojem przedsiębiorca może dzięki udziałowi w projekcie:

* uzyskać profesjonalną analizę kompetencji własnych pracowników oraz rzetelne branżowe doradztwo,
* otrzymać przygotowany plan rozwoju, który pozwoli na precyzyjne określenie usługi rozwojowej dopasowanej do jego potrzeb, dzięki którym osiągnie zamierzone cele biznesowe określone w Planie,
* pozyskać dokument, wspierający jego wiarygodność w kontaktach z partnerami biznesowymi.