DOFINANSOWANE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Pomożemy uporać się z formalnościami w pozyskaniu środków, a następnie zrealizujemy kursy według zgłaszanego zapotrzebowania.

Zachęcamy pracodawców i pracowników do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia. Istnieje możliwość pozyskania środków na w/w formy działań.


O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, na kursy niezbędne do funkcjonowania i rozwoju firmy.


Nie ma znaczenia w jakim zakładzie pracy i na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Pracodawca może skorzystać z kursów na takich samych zasadach jak jego pracownicy!

Finansowane będą:

- kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Liczy się kolejność zgłoszeń.