BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA.

Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA!

Najbliższy termin grupy w Przemyślu - druga połowa lipca 2018r.

Kto może wziąć udział w projekcie?
* osoby pracujące,
* rolnicy,
* osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
* osoby na rencie, emeryturze,
* osoby uczące się,
* osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych.

Co oferujemy?
W ramach Projektu zaplanowane są kursy komputerowe realizowane na poziomie podstawowym, obejmujące m.in. budowę komputera i urządzenia zewnętrzne, instalowanie/odinstalowywanie oprogramowania, obróbka grafiki, rozwiązywanie praktycznych problemów, MS Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna i inne tematy niezbędne dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami obsługi komputera.

Uczestnicy Projektu uczestniczą w 120 godzinach zegarowych szkolenia.

Poziom zajęć dopasowujemy każdorazowo do potrzeb Uczestników. Przewidziane jest 40 spotkań po 3h, średnio dwa – trzy dni w tygodniu w czasie max 4 miesięcy.
Kursy zostaną zorganizowane w miejscowościach w których zbierze się największa liczba osób.
Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu,
# wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.