BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku powyżej 25 roku życia, w tym:
- osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
- osoby bezrobotne, rolnicy, osoby bierne zawodowo,
- osoby pracujące (wyłącznie osoby niepełnosprawne).
Zajęcia będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

W ramach projektu realizowane będą kursy w następującym wymiarze (do wyboru):
• Poziom A1 – A2: 240 godz.
• Poziom B1 – B2: 240 godz.

Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
# wyprawkę kursową i książki dydaktyczne,
# drobny poczęstunek + napoje w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:

Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12

osobiście lub telefonicznie
tel. 16 678-24-04, 508-562-334
w godz. od 8.00 do 15.00


Zapraszamy serdecznie!