BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

Najbliższy termin rozpoczęcia - początek czerwca 2018r.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim (czyli kwalifikujemy wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie - po liceum i technikum), w tym:
- osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
- osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), rolnicy, osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 12-to osobowych grupach będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

W ramach projektu realizowane będą kursy w wymiarze:
* język angielski - 120 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki - 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.