BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Najbliższy termin rozpoczęcia - od początku września 2018r.

Zostały ostatnie miejsca.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim (czyli kwalifikujemy wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie - po liceum i technikum), w tym:
- osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
- osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), rolnicy, osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 12-to osobowych grupach będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

W ramach projektu realizowane będą kursy w wymiarze:
* język niemiecki -poziom A1-A2, 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# renomowane egzaminy końcowe pozwalające na nabycie uznanych certyfikatów.