BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu powiatu przemyskiego.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 531,95 z netto,
2. stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto,
3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
4. catering podczas szkoleń zawodowych,
5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,
6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).

W ramach projektu oferujemy:
1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.
2. Pośrednictwo pracy.
3. Kursy zawodowe.
4. Staże zawodowe 3-mies.


Rekrutacja trwa.

Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.