AKTUALNOŚCI

 
 • Terminy rozpoczęcia kursów w PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2018 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Pracownik biurowy z elementami sprzedaży- 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Opiekun dziecięcy - 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Sprzedawca - 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Kierowca wózków jezdniowych 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * Kurs i egzamin Uprawnienia energetyczne - 26.10.2018r.
  * Operator żurawi przenośnych - HDS - 06.11.2018 r.
  * BHP - 26.10.2018r.
  * Drwal - Operator pił mechanicznych do ścinki drzew -17.10.2018 r.
  * Operator koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej kl. III i I, ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I, spycharki, walca drogowego kl. II, przecinarki do nawierzchni dróg, pił mechanicznych do ścinki drzew - 26.10.2018 r.
  * Operator wózków jezdniowych podnośnikowych - wrzesień - październik 2018 r.
  * Palacz kotłów c.o. 12.11.2018 r.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  *Grupy w trakcie kompletowania - realizacja tych zajęć jest cykliczna, również dla indywidualnych klientów:
  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu powiatu przemyskiego, jarosławskiego, bieszczadzkiego, leskiego, lubaczowskiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 531,95 z netto,
  2. stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto,
  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
  4. catering podczas szkoleń zawodowych,
  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,
  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).

  W ramach projektu oferujemy:
  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.
  2. Pośrednictwo pracy.
  3. Kursy zawodowe.
  4. Staże zawodowe 3-mies.


  Rekrutacja trwa, kursy rozpoczną się od drugiej połowy września 2018r.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

  Trwają zapisy - jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dofinansowania do kursu, skontaktuj się z nami!

  Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski.

  Uczestnikiem projektu mogą być pracownicy (umowa o pracę, zlecenie) przedsiębiorstw, które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie przemyskim, który obejmuje powiaty: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

  ZDZ w Przemyślu posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, zachęcamy do korzystania z kursów z dofinansowaniem.

  Limity dofinansowania:
  Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
  Małe przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
  Średnie przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł

  W przypadku osób i usług priorytetowych poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.

  Grupy osób i usług priorytetowych to m.in.:
  a) usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji,
  b) pracownicy powyżej 50 roku życia,
  c) pracownicy z wykształceniem na poziomie szkoły zawodowej, technikum lub liceum,
  d) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

  każdy zainteresowany swoim rozwojem przedsiębiorca może dzięki udziałowi w projekcie:

  * uzyskać profesjonalną analizę kompetencji własnych pracowników oraz rzetelne branżowe doradztwo,
  * otrzymać przygotowany plan rozwoju, który pozwoli na precyzyjne określenie usługi rozwojowej dopasowanej do jego potrzeb, dzięki którym osiągnie zamierzone cele biznesowe określone w Planie,
  * pozyskać dokument, wspierający jego wiarygodność w kontaktach z partnerami biznesowymi.

   
 • DRWAL - OPERATOR PILARKI. Wrzesień - Październik 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie DRWAL - OPERATOR PILARKI
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Wrzesień - Październik 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • obsługa suwnic

  OBSŁUGA SUWNIC. Wrzesień - Październik 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie Obsługa suwnic
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.