AKTUALNOŚCI

 
 • BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  Najbliższy termin rozpoczęcia - marzec - kwiecień.

  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim (czyli kwalifikujemy wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie - po liceum i technikum), w tym:
  - osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
  - osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), rolnicy, osoby bierne zawodowo.

  Zajęcia w 12-to osobowych grupach będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

  W ramach projektu realizowane będą kursy w wymiarze:
  * język angielski - 120 godzin dydaktycznych,
  * język niemiecki - 240 godzin dydaktycznych.

  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
  # wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
  # przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
  # egzaminy końcowe i certyfikaty.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:

  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12

  osobiście lub telefonicznie
  tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00


  Zapraszamy serdecznie!
   
 • BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - W MARCU TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!

  Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

  Trwa rekrutacja - zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projektach obejmujących:
  - staż 3-mies. (997,40zł brutto/mies. - wyższych kwot za realizację staży nie będzie ponieważ obowiązują nowe wytyczne zrównujące wszystkie stypendia stażowe),
  - stypendium szkoleniowe (max. 478,75zł brutto=netto),
  - zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu i stażu(do 12zł/dzień),
  - badania lekarskie,
  - kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (72 godz., 9dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
  - obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
  - zajęcia z doradcą zawodowym.

  Uczestnicy z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego podlegają ubezpieczeniu:
  - emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
  - zdrowotnemu - składka wynosi 0zł,
  - nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Pierwsza grupa zaczyna zajęcia jeszcze w marcu.

  Orientacyjny plan realizacji zajęć w pierwszej grupie:
  - kurs marzec-kwiecień,
  - staż maj,czerwiec, lipiec.

  Bliższych informacji udzielamy w naszej siedzibie i telefonicznie:

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

  ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

  Zapraszamy serdecznie!

  Kontakt:

  adres email: kursy@zdz-przemysl.com
  telefon: 16 678-24-04
  tel. komorkowy: 508-562-334
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w MARCU i KWIETNIU 2018 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów w MARCU I KWIETNIU 2018 r. Nabór jest jeszcze otwarty.

  * BHP - 07.03.2018 r.
  * Uprawnienia elektryczne gr. I - 14.03.2018 r.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawowy + cysterny - 19.03.2018 r.
  * Operator koparko-ładowarki - 21.03.2018 r.
  * Operator walca drogowego - 21.03.2018 r.
  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - 21.03.2018 r.
  * Uprawnienia energetyczne gr. II, III.
  * Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowej 20.04.2018 r.
  * Księgowość małych i średnich firm.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  Trwają telefoniczne i osobiste zapisy na kursy na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (Operator Ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki)

  *Grupy w trakcie kompletowania - trwają zapisy (w przypadku niektórych kursów istnieje możliwość przeprowadzenia kursów indywidualnych, w określonym przez klientów terminie):
  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Operator ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

   
 • BEZPŁATNE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Bezpłatne kursy dla pracodawców i pracowników - ciężki sprzęt budowlany

  Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia:
  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,
  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Finansowane będą KURSY, EGZAMINY, UPRAWNIENIA:

  - koparki jednonaczyniowe,
  - koparko-ładowarki,
  - ładowarki jednonaczyniowe,
  - spycharki,
  - równiarki.

  Dla uzyskania bliższych informacji, zapraszamy do kontaktu.
   
 • BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA.

  Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA!

  Najbliższy termin grupy w Przemyślu - kwiecień.

  Kto może wziąć udział w projekcie?
  * osoby pracujące,
  * rolnicy,
  * osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  * osoby na rencie, emeryturze,
  * osoby uczące się,
  * osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
  * osoby w wieku 50 lat i więcej,
  * osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych.

  Co oferujemy?
  W ramach Projektu zaplanowane są kursy komputerowe realizowane na poziomie podstawowym, obejmujące m.in. budowę komputera i urządzenia zewnętrzne, instalowanie/odinstalowywanie oprogramowania, obróbka grafiki, rozwiązywanie praktycznych problemów, MS Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna i inne tematy niezbędne dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami obsługi komputera.

  Uczestnicy Projektu uczestniczą w 120 godzinach zegarowych szkolenia.

  Poziom zajęć dopasowujemy każdorazowo do potrzeb Uczestników. Przewidziane jest 40 spotkań po 3h, średnio dwa – trzy dni w tygodniu w czasie max 4 miesięcy.
  Kursy zostaną zorganizowane w miejscowościach w których zbierze się największa liczba osób.
  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
  # wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,
  # przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
  # egzaminy końcowe i certyfikaty.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:

  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12

  osobiście lub telefonicznie
  tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00


  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Rozpoczynamy 14.03.2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR. ROZPOCZĘCIE 19.03.2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Rozpoczynamy kurs ADR - POCZĄTKOWY PODSTAWOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS ORAZ W CYSTERNACH
   
 • Operator Koparki Jednonaczyniowej w klasie III. Rozpoczęcie szkolenia już 21 marca 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparko-ładowarki kl. III. Rozpoczynamy już 21 marca 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Koparko-ładowarka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Walca drogowego kl. II uprawnień. Rozpoczynamy już 21 marca 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Operator walca drogowego Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie okresowe BHP w 7 marca 2018 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy w 20 kwietnia 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. Rozpoczynamy w MARCU 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie z zakresu księgowości małych i średnich firm.
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - marzec 2018 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych, wadze elektronicznej, czytniku kodów kreskowych.

  Zapraszamy!