AKTUALNOŚCI

 
 • BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
  1. za udział w kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 531,95 z netto.
  2. stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto.
  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie.
  4. catering podczas szkoleń zawodowych.
  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie.
  6. materiały pomocnicze (notes, długopis, kwestionariusz).

  W ramach projektu oferujemy:
  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.
  2. Pośrednictwo pracy.
  3. Kursy zawodowe.
  4. Staże zawodowe.

  Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

  Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby lub kontaktu telefonicznego.

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
  ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
  tel. 16 678-24-04, 16 678-38-30
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w MAJU i CZERWCU 2018 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów w MAJU i CZERWCU 2018 r. Nabór jest jeszcze otwarty.

  * BEZPŁATNY kurs obsługi komputera - 120 godzin zegarowych.
  * BEZPŁATNY kurs języka angielskiego - 120 godzin dydaktycznych.
  * BEZPŁATNY kurs języka niemieckiego - 240 godzin dydaktycznych.
  * Kucharz małej gastronomii 01.06.2018r.
  * Operator wózków jezdniowych podnośnikowych - 05.06.2018r.
  * BHP - 11.06.2018r.
  * Operator pomp do mieszanki betonowej - 11.06.2018 r.
  * Operator koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej klasy III i I, spycharki klasy III, ładowarki klasy III i I - zapisy trwają.
  * Uprawnienia elektryczne gr. I, II, III
  * Palacz z uprawnieniami energetycznymi gr. II i III
  * Księgowość małych i średnich firm - trwają zapisy.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  Trwają telefoniczne i osobiste zapisy na kursy na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (Operator Ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki)

  *Grupy w trakcie kompletowania - trwają zapisy (w przypadku niektórych kursów istnieje możliwość przeprowadzenia kursów indywidualnych, w określonym przez klientów terminie):
  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Operator ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

   
 • BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  Najbliższy termin rozpoczęcia - początek czerwca 2018r.

  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim (czyli kwalifikujemy wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie - po liceum i technikum), w tym:
  - osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
  - osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), rolnicy, osoby bierne zawodowo.

  Zajęcia w 12-to osobowych grupach będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

  W ramach projektu realizowane będą kursy w wymiarze:
  * język angielski - 120 godzin dydaktycznych,
  * język niemiecki - 240 godzin dydaktycznych.

  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
  # wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
  # przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
  # egzaminy końcowe i certyfikaty.

   
 • BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA.

  Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA!

  Najbliższy termin grupy w Przemyślu - czerwiec.

  Kto może wziąć udział w projekcie?
  * osoby pracujące,
  * rolnicy,
  * osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  * osoby na rencie, emeryturze,
  * osoby uczące się,
  * osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
  * osoby w wieku 50 lat i więcej,
  * osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych.

  Co oferujemy?
  W ramach Projektu zaplanowane są kursy komputerowe realizowane na poziomie podstawowym, obejmujące m.in. budowę komputera i urządzenia zewnętrzne, instalowanie/odinstalowywanie oprogramowania, obróbka grafiki, rozwiązywanie praktycznych problemów, MS Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna i inne tematy niezbędne dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami obsługi komputera.

  Uczestnicy Projektu uczestniczą w 120 godzinach zegarowych szkolenia.

  Poziom zajęć dopasowujemy każdorazowo do potrzeb Uczestników. Przewidziane jest 40 spotkań po 3h, średnio dwa – trzy dni w tygodniu w czasie max 4 miesięcy.
  Kursy zostaną zorganizowane w miejscowościach w których zbierze się największa liczba osób.
  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
  # wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,
  # przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
  # egzaminy końcowe i certyfikaty.

   
 • BEZPŁATNE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Bezpłatne kursy dla pracodawców i pracowników - ciężki sprzęt budowlany

  Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia:
  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,
  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Finansowane będą KURSY, EGZAMINY, UPRAWNIENIA:

  - koparki jednonaczyniowe,
  - koparko-ładowarki,
  - ładowarki jednonaczyniowe,
  - spycharki,
  - równiarki.

  Dla uzyskania bliższych informacji, zapraszamy do kontaktu.
   
 • Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Termin rozpoczęcia: maj - czerwiec 2018r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • KUCHARZ Rozpoczynamy 11 KWIETNIA 2018 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie KUCHARZ. Nabór otwarty !!!

   
 • MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO MONTAŻOWYCH-METALOWYCH. Rozpoczynamy 9 KWIETNIA 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

  Rozpoczynamy szkolenie Montaż Rusztowań Budowlano Montażowych-Metalowych !!!! Nabór na szkolenie jest otwarty. Zapraszamy !!!
   
 • OPERATOR POMP DO MIESZANKI BETONOWEJ kl. III. ROZPOCZYNAMY JUŻ W MAJU 2018 r. ZAPRASZAMY !!!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie na operatora pompy do mieszanki betonowej na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparki Jednonaczyniowej w klasie III i klasy I. Rozpoczęcie szkolenia już 9 maja 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator spycharki kl. III. Rozpoczynamy już 9 maja 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Spycharka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Ładowarki Jednonaczyniowej w klasie III i w klasie I. Rozpoczęcie szkolenia już 9 maja 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie okresowe BHP 20 kwietnia 2018 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • ZAPRASZAMY NA KURS BRUKARZA

  Zapraszamy n kurs Brukarza. Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt. Szczegółowe informacje podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy w 20 kwietnia 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - maj 2018 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych, wadze elektronicznej, czytniku kodów kreskowych.

  Zapraszamy!
   
 • TRAKOWY TRAKA PIONOWEGO. Rozpoczynamy 8 MAJA 2018 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie TRAKOWY TRAKA PIONOWEGO. Nabór otwarty !!!