AKTUALNOŚCI

 
 • Terminy rozpoczęcia kursów w MAJU 2017 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów w MAJU i CZERWCU 2017 r. Nabór jest jeszcze otwarty.

  * Rusztowania budowlano-montażowe metalowe-montaż i demontaż w terminie od 22.05.2017 r. do 10.06.2017 r.
  * Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. I w terminie od 03.06.2017 r. do 10.06.2017 r.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  Trwają telefoniczne i osobiste zapisy na kursy na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (Operator Ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki)

  *Grupy w trakcie kompletowania - trwają zapisy:
  *Operator ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Wulkanizator.
  * Spawacz.
  * Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym. Istnieje możliwość uczestnictwa w samym kursie obsługi kas fiskalnych lub fakturowania.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

   
 • DOFINANSOWANE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Dofinansowane kursy dla pracodawców i pracowników - organizowane pod realne potrzeby!

  Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia:
  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,
  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Finansowane będą:
  - kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  - egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  - badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia,
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Dla uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.
   
 • FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - od marca rusza nowy projekt

  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Organizujemy od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
  bezpłatne szkolenia w zakresie:

  • Operator pilarek ze ścinką drzew.
  • Ratowanie zwierząt podczas akcji ratowniczych.
  • Metodyka prowadzenia szkolenia praktycznego.

  W szkoleniu mogą uczestniczyć:
  - osoby w wieku 18 – 65 lat
  - zamieszkałe w pow. przemyskim
  - członkowie OSP lub kandydaci na członków OSP lub i innych służb ratowniczych

  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i ćwiczeniach
  # wyprawkę i książki dydaktyczne
  # poczęstunek w każdym dniu zajęć

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:
  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12 osobiście lub telefonicznie tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00
   
 • Bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych - zapisy.

  Trwa rekrutacja na bezpłatne kursy dla osób powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach!
  * bezrobotnych,
  * biernych zawodowo,
  * rolników lub członków rodziny rolnika prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa,
  powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach.

  Kierunki kursów:
  * kierowca wózków jezdniowych,
  * sprzedażowy (kasy fiskalne, fakturowanie i inne),
  * opiekunka osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci.

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym wsparciu obejmującym:
  * doradztwo zawodowe,
  * kursy zawodowe z certyfikacją (120 h), (stypendium szkoleniowe 5,18 zł netto/godz.),
  * kursy komputerowe (100 h), (stypendium szkoleniowe 5,18 zł netto/godz.),
  * płatne, 3 lub 6 m-czne staże (ok. 1350 netto, 1750 brutto),
  * pośrednictwo pracy.

  Dodatkowe wsparcie:
  * stypendia szkoleniowe i stażowe,
  * materiały szkoleniowe,
  * catering na szkoleniach,
  * certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów.
  Więcej informacji w siedzibie ZDZ w Przemyślu, ul. Wilsona 12 i pod nr. tel. 16 678-24-04. Zapraszamy!
   
 • FAKTUROWANIE KOMPUTEROWE. Rozpoczynamy MAJ 2017 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie FAKTUROWANIE KOMPUTEROWE. Nabór otwarty !!!

   
 • FAKTURZYSTA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH. Rozpoczynamy MAJ 2017 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie FAKTURZYSTA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH. Nabór otwarty !!!

   
 • MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO MONTAŻOWYCH-METALOWYCH. Rozpoczynamy 22.05.2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Rozpoczynamy szkolenie Montaż Rusztowań Budowlano Montażowych-Metalowych !!!! Nabór na szkolenie jest otwarty. Zapraszamy !!!
   
 • Operator Ładowarki Jednonaczyniowej w klasie I. Rozpoczęcie szkolenia 03.06.2017 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie dla pracowników wykonujących zadania SŁUŻBY BHP w MAJU 2017 r. ZAPRASZAMY!

  Szkolenie dla pracowników wykonujących zadania SŁUŻBY BHP w KWIETNIU 2017 r. ZAPRASZAMY!
   
 • Szkolenie okresowe BHP w dniu 12 MAJ 2017 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy 11.05 2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Kurs Spawacza -Rozpoczynamy w MAJU 2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe.
   
 • Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Rozpoczynamy 4 MAJA 2017 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • Operator Koparki i Ładowarki Jednonaczyniowej w klasie III. Rozpoczęcie szkolenia 04.05 2017 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparko-ładowarki kl. III oraz Operator wielozadaniowych nośników osprzetów. Rozpoczynamy 04.05.2017 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Koparko-ładowarka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI , UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GR. II I III. ROZPOCZĘCIE 04.05.2017 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie energetyczne w zakresie Gr. II i III
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - MAJ 2017 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych.

  Zapraszamy!
   
 • Warsztaty dla seniorów - program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  W 2016 roku zakończyliśmy realizację drugiej edycji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywna jesień życia - druga edycja".

  Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem.

  Projekt obejmował nieodpłatne warsztaty komputerowe, naukę udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty artystyczno - rękodzielnicze. Zajęcia każdorazowo dostosowywane będą do potrzeb i oczekiwań uczestników.

  Zachęcamy do udziału w projekcie osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów.

  Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 16 678-24-04 oraz osobiście w biurze ZDZ w Przemyślu przy ul. Wilsona 12. Dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce po lewej stronie DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA