AKTUALNOŚCI

 
 • BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim (czyli kwalifikujemy wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie - po liceum i technikum), w tym:
  - osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
  - osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), rolnicy, osoby bierne zawodowo,
  - osoby pracujące (wyłącznie osoby niepełnosprawne).
  Zajęcia będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

  W ramach projektu realizowane będą kursy w wymiarze:
  * język angielski - 120 godzin dydaktycznych,
  * język niemiecki - 240 godzin dydaktycznych.

  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
  # wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
  # przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
  # egzaminy końcowe i certyfikaty.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:

  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12

  osobiście lub telefonicznie
  tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00


  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w LUTYM i MARCU 2018 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów w LUTYM i MARCU 2018 r. Nabór jest jeszcze otwarty.

  * Fryzjer - 01.02.2018 r.
  * Palacz C.O. z uprawnieniami energetycznymi - 13.02.2018 r.
  * Operator żurawia przenośnego HDS - 12.02.2018 r.
  * Operator podestu ruchomego - 12.02.2018 r.
  * Operator koparko-ładowarki - 21.03.2018 r.
  * Operator walca drogowego - 21.03.2018 r.
  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - 21.03.2018 r.
  * Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III.
  * Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowej.
  * BHP.
  * Księgowość małych i średnich firm.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  Trwają telefoniczne i osobiste zapisy na kursy na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (Operator Ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki)

  *Grupy w trakcie kompletowania - trwają zapisy (w przypadku niektórych kursów istnieje możliwość przeprowadzenia kursów indywidualnych, w określonym przez klientów terminie):
  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Operator ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

   
 • Zatrudnimy na umowę zlecenie wykładowcę/trenera do prowadzenia kursów języka angielskiego i niemieckiego.

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu zatrudni na umowę zlecenie wykładowcę/trenera do prowadzenia kursów języka angielskiego i niemieckiego. Wykładowca/trener powinien posiadać wykształcenie wyższe - kierunek filologia lub pokrewne. CV można składać osobiście w siedzibie ZDZ w Przemyślu przy ulicy Wilsona 12 lub e-mailowo: kursy@zdz-przemysl.com. Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie 16 678 24 04.
   
 • BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA.

  Trwa rekrutacja - organizujemy BEZPŁATNE KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA!

  Kto może wziąć udział w projekcie?
  * osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC,
  * osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
  * osoby w wieku 50 lat i więcej,
  * osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych.

  Co oferujemy?
  W ramach Projektu zaplanowane są kursy komputerowe realizowane na poziomie podstawowym, obejmujące m.in. budowę komputera i urządzenia zewnętrzne, instalowanie/odinstalowywanie oprogramowania, obróbka grafiki, rozwiązywanie praktycznych problemów, MS Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna i inne tematy niezbędne dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami obsługi komputera.

  Uczestnicy Projektu uczestniczą w 120 godzinach zegarowych szkolenia.

  Poziom zajęć dopasowujemy każdorazowo do potrzeb Uczestników. Przewidziane jest 40 spotkań po 3h, średnio dwa – trzy dni w tygodniu w czasie max 4 miesięcy.
  Kursy zostaną zorganizowane w miejscowościach w których zbierze się największa liczba osób.
  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
  # wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,
  # przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
  # egzaminy końcowe i certyfikaty.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:

  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12

  osobiście lub telefonicznie
  tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00


  Zapraszamy serdecznie!
   
 • DOFINANSOWANE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Dofinansowane kursy dla pracodawców i pracowników - organizowane pod realne potrzeby!

  Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia:
  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,
  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Finansowane będą:
  - kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  - egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  - badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia,
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Dla uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.
   
 • Od marca 2018r. nowy projekt - młodzież

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!

  Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
  * osoby długotrwale bezrobotne,
  * osoby o niskich kwalifikacjach,
  * osoby z niepełnosprawnościami,
  * kobiety.

  W ramach projektu oferujemy:
  * indywidualne doradztwo zawodowe,
  * warsztaty efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  * pośrednictwo pracy,
  * szkolenia zawodowe,
  * 3-miesięczny płatny staż dla wszystkich uczestników.

  Wszystkim uczestnikom/uczestniczkom projektu gwarantujemy pomoce i materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.
   
 • Operator Koparki Jednonaczyniowej w klasie III. Rozpoczęcie szkolenia już 21 marca 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparko-ładowarki kl. III. Rozpoczynamy już 21 marca 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Koparko-ładowarka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Walca drogowego kl. II uprawnień. Rozpoczynamy już 21 marca 2018 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Operator walca drogowego Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie okresowe BHP w lutym 2018 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy 12 stycznia 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych. Po zakończeniu szkolenia zapewniamy egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. Rozpoczynamy w MARCU 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie z zakresu księgowości małych i średnich firm.
   
 • Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Rozpoczynamy 26 stycznia 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI. ROZPOCZĘCIE 13 lutego 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie energetyczne w zakresie Gr. II i III
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - luty 2018 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych, wadze elektronicznej, czytniku kodów kreskowych.

  Zapraszamy!
   
 • SZKOLENIE NA OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH!!! ROZPOCZYNAMY 12 lutego 2018 r. ZAPRASZAMY

  Zapraszamy na szkolenie OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH!!!
   
 • SZKOLENIE NA OPERATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS!!! ROZPOCZYNAMY 12 lutego 2018 r. ZAPRASZAMY

  Zapraszamy na szkolenie operatorów HDS