AKTUALNOŚCI

 
 • BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  Od 01.06.2017r. do 31.12.2017r. organizujemy BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!

  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku powyżej 25 roku życia, w tym:
  - osoby w wieku 50 +,
  - emeryci, renciści,
  - osoby bezrobotne,
  - osoby pracujące,
  - osoby będące na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim.

  Zajęcia będą realizowane również we wsiach i małych miejscowościach!

  W ramach projektu realizowane będą kursy w następującym wymiarze (do wyboru):
  • Poziom 0 – A2: 240 godz.
  • Poziom A1 – A2: 120 godz.
  • Poziom A2 – B2: 360 godz.
  • Poziom B1-B2: 240 godz.

  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
  # wyprawkę kursową i książki dydaktyczne,
  # drobny poczęstunek + napoje w każdym dniu zajęć.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:

  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12

  osobiście lub telefonicznie
  tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w CZERWCU I LIPCU 2017 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów w CZERWCU I LIPCU 2017 r. Nabór jest jeszcze otwarty.

  * Obsługa kas fiskalnych 03.07.2017r.
  * Fakturowanie komputerowe 03.07.2017r.
  * Kasjer walutowy 26.06.2017r.
  * BHP 22.06.2017r.
  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych 17.07.2017r.
  * Spawanie metodą MIG, MAG, TIG, MMA, elektrodą otuloną, cięcie plazmą - czerwiec/lipiec 2017r.
  * Operator koparek jednonaczyniowych kl. III, ładowarek jednonaczyniowych kl. III - lipiec 2017 r.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  Trwają telefoniczne i osobiste zapisy na kursy na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (Operator Ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki)

  *Grupy w trakcie kompletowania - trwają zapisy (w przypadku niektórych kursów istnieje możliwość przeprowadzenia kursów indywidualnych, w określonym przez klientów terminie):
  * Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III.
  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Operator ładowarki jednonaczyniowej. Operator wielozadaniowych nośników osprzętów. Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

   
 • DOFINANSOWANE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Dofinansowane kursy dla pracodawców i pracowników - organizowane pod realne potrzeby!

  Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia:
  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,
  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Finansowane będą:
  - kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  - egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  - badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia,
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Dla uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.
   
 • FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - od marca trwa nowy projekt

  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Organizujemy od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
  bezpłatne szkolenia w zakresie:

  • Operator pilarek ze ścinką drzew.
  • Ratowanie zwierząt podczas akcji ratowniczych.
  • Metodyka prowadzenia szkolenia praktycznego.

  W szkoleniu mogą uczestniczyć:
  - osoby w wieku 18 – 65 lat
  - zamieszkałe w pow. przemyskim
  - członkowie OSP lub kandydaci na członków OSP lub i innych służb ratowniczych

  Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
  # udział w szkoleniu i ćwiczeniach
  # wyprawkę i książki dydaktyczne
  # poczęstunek w każdym dniu zajęć

  Do udziału w szkoleniach można zapisać się w:
  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12 osobiście lub telefonicznie tel. 16 678-24-04, 508-562-334
  w godz. od 8.00 do 15.00
   
 • FAKTUROWANIE KOMPUTEROWE. Rozpoczynamy 3 lipca 2017 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie FAKTUROWANIE KOMPUTEROWE. Nabór otwarty !!!

   
 • FAKTURZYSTA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH. Rozpoczynamy 3 lipca 2017 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM. Nabór otwarty !!!

  W programie:

  - Obsługa kas fiskalnych.
  - Zasady profesjonalnej obsługi klienta w sprzedaży.
  - Odbiór towarów.
  - Zasady poprawnego przechowywania towarów.
  - Zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi związanymi z wystawianiem dokumentów fiskalnych i magazynowych.
  - Poznanie zasad prowadzenia gospodarki magazynowej i współpracy z kontrahentami.
  - Obsługa profesjonalnych programów do prowadzenia gospodarki magazynowej: Magazyn i Faktury PRO, SUBIEKT.
   
 • KASJER WALUTOWY. 26 Czerwiec 2017 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie KASJER WALUTOWY. Nabór otwarty !!!
   
 • MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO MONTAŻOWYCH-METALOWYCH. Rozpoczynamy w lipcu 2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Rozpoczynamy szkolenie Montaż Rusztowań Budowlano Montażowych-Metalowych !!!! Nabór na szkolenie jest otwarty. Zapraszamy !!!
   
 • Operator Ładowarki Jednonaczyniowej w klasie I. Rozpoczęcie szkolenia już w lipcu 2017 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie dla pracowników wykonujących zadania SŁUŻBY BHP w lipcu 2017 r. ZAPRASZAMY!

  Szkolenie dla pracowników wykonujących zadania SŁUŻBY BHP w lipcu 2017 r. ZAPRASZAMY!
   
 • Szkolenie okresowe BHP w dniu 22.06.2017 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy 17.07.2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Kurs Spawacza - jeszcze ostatnie miejsca w czerwcu, ZAPRASZAMY !!!

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe.
   
 • Operator Koparki i Ładowarki Jednonaczyniowej w klasie III. Rozpoczęcie szkolenia już w lipcu 2017 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparko-ładowarki kl. III oraz Operator wielozadaniowych nośników osprzetów. Rozpoczynamy już w lipcu 2017 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Koparko-ładowarka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI , UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GR. I, II i III. ROZPOCZĘCIE 21.06.2017 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie energetyczne w zakresie Gr. II i III